RÒ TIẾT NIỆU, TRỰC TRÀNG – ÂM ĐẠO

Dị dạng hậu môn, trực tràng âm đạo
Dị dạng hậu môn, trực tràng âm đạo ĐẠI CƯƠNG Rò tiêt niệu, trực tràng – âm đạo là một tai biến của Sản phụ khoa, gây nhiều phiền hà cho sinh hoạt hàng ngày, dù rằng nguy cơ tử vong thấp. Hiện nay tỉ lệ rò tiêt niệu, trực tràng – âm đạo tuy có giảm do những tiến bộ của y học, nhưng vân còn gặp nhiều...