Vô tinh – Không có tinh trùng

Vô sinh do không tinh trùng
Vô sinh do không tinh trùng Vô tinh – Không có tinh trùng Nam giới sau khi kiểm tra tinh dịch đồ bác sĩ kết luận: Vô tinh (không có tinh trùng trong tinh dịch), đều rất hoang mang, lo lắng, nhiều người gần như suy sụp hoàn toàn vì nghĩ rằng mình không thể có con được nữa. Tuy nhiên không phải tất cả các trường hợp không...