Tử cung lạnh trong Đông Y

Tư cung lạnh gây vô sinh ơ nữ
Tư cung lạnh gây vô sinh ơ nữ Tử cung lạnh hay bào cung lãnh là thuật ngữ chỉ bào cung hư hàn khiến kinh nguyệt của người phụ nữ rối loạn, thống kinh, kinh nguyệt sẫm màu, vón cục…Trong Hải Thượng Y tông tâm lĩnh thiên Phụ đạo xán nhiên ghi: “Bào thai liên hệ vào thận và tâm bào lạc, thận và tâm bào lạc đều...