Tinh trùng yếu – Nguyên nhân vô sinh ở nam giới

Vô sinh nam do tinh trùng yếu
Vô sinh nam do tinh trùng yếu Thế nào là tinh trùng yếu? Tinh trùng yếu được hiểu là số lượng tinh trùng và chất lượng tinh trùng thấp hơn so với chỉ số bình thường, trong đó một số chỉ số được quan tâm hơn là: tinh trùng di động (tiến tới nhanh, tiến tới chậm) và tỷ lệ tinh trùng sống, hình dạng tinh trùng bình...