Tinh trùng dị dạng quá nhiều và điều trị hiệu quả

Tinh trùng dị dạng
Tinh trùng dị dạng Tinh trùng dị dạng quá nhiều là tỷ lệ tinh trùng bình thường trong tinh dịch ít hơn 30%, trong khi tỷ lệ tinh trùng bất thường chiếm tới hơn 70%. Đây là 1 trong các nguyên nhân dẫn đến vô sinh và thai dị dạng. Những tinh trùng được đánh giá là dị dạng thường có bất thường ở 3 bộ phận: đầu...