Thai nhi tuần 28, 29, 30 – Ăn uống và cân nặng

Sự phát triển của thai nhi tuần 28
Tuần thai thứ 28 Sự phát triển của thai nhi tuần 28 Cân nặng và chiều cao bé Con của bạn bây giờ nặng hơn 1.1kg và từ đầu đến gót chân dài hơn 38cm một chút. Sự phát triển của bé Cơ và phổi của bé đang tiếp tục hoàn thiện, đầu của bé ngày một lớn hơn để lấy chỗ cho bộ não phát triển. Từ tháng thứ 7 đến...