Thai nhi tuần 19, 20, 21 – Ăn uống và cân nặng

Thai nhi tuần 20
Thai nhi tuần 20 Tuần thai thứ 19 Chiều cao và cân nặng bé Lúc này bé nặng gần 300g. Bé dài khoảng 16,5cm từ đầu đến mông và khoảng 25cm từ đầu đến gót chân. (Trong 20 tuần đầu tiên, chân của thai nhi co xếp lại sát ngực rất khó đo lường nên người ta đo từ đỉnh đầu xuống dưới mông. Sau 20 tuần, chiều dài của...