Thai nhi tuần 16, 17, 18 – Ăn uống và cân nặng

Thai nhi 18 tuần tuổi
Tuần thai thứ 16 Chiều cao và kích thước bé:  Bé nặng khoảng gần 150g và dài hơn 12cm từ đầu đến mông. Sự phát triển của bé Hệ xương bé đang bắt đầu cứng lại, còn bạn lại cảm thấy mình loạng choạng dễ té ngã do trọng tâm cơ thể lúc này đã thay đổi do chiếc bụng vươn ra phía trước. Bạn cũng có thể gặp...