Thai nhi tuần 11, 12 – Ăn uống và cân nặng

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 12
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 12 Tuần thai thứ 11 Cân nặng và kích thước của bé: Từ đỉnh đầu đến chỏm mông, em bé tương lai của bạn chỉ mới dài khoảng 5cm và nặng chừng 15g.  Sự phát triển của bé Các tế bào thần kinh đang nhân bản nhanh đến chóng mặt, và trong não bé các khớp thần kinh cũng đang hình...