Thai nhi tuần 22, 23, 24 – Ăn uống và cân nặng

Thai nhi tuần 22
Thai nhi tuần 22 Tuần thai thứ 22 Cân nặng, chiều cao của bé Giờ đây khi bé dài hơn 28cm và nặng chỉ khoảng 500g Sự phát triển của bé Lúc này, bé đã có thể cảm nhận được khá tốt âm thanh của thế giới bên ngoài, hơn thế nữa, bé đã có thể cảm nhận được chuyển động của bạn. Bạn bắt đầu thấy bàn chân...