Thai nhi tuần 2, 3, 4 và chế độ ăn uống

Sự phát triển của thai nhi tuần 2
Sự phát triển của thai nhi tuần 2 Thai nhi ở tuần 2: Vào thời điểm này Phôi thai đã bám vào thành tử cung của bạn. Bé đã bắt đầu giao tiếp với bạn qua sự trao đổi chất rất nhỏ mà mẹ chưa thể nhận thấy được nhưng bạn đã có thể biết sự hiện diện của bé trong thời gian này qua dấu hiệu 2 vạch que thử thai. Em...