Thai nhi tuần thứ 13, 14, 15 – Ăn uống và cân nặng

Thai nhi tuần thứ 15
Tuần thai thứ 13 Chiều cao và cân nặng bé: Tính từ đầu đến mông, lúc này bé đã dài gần 9cm rồi và nặng hơn 40g Sự phát triển của bé Từ thời điểm này, cơ thể của bé sẽ phát triển và hoàn thiện chức năng của các cơ quan. Những bước tiến đặc biệt của bé trong tuần này gồm: Bé đã có thể nheo mắt, cau mày,...