Hiếm muộn và vô sinh ở nam

Hiếm muộn và vô sinh nam Hiếm muộn và vô sinh nam: Nói đến hiếm muộn hay vô sinh nam là phải phân biệt hiếm muộn hay vô sinh do liệt dương hay do giảm hùng tính (virilité) và hiếm muộn hay vô sinh do sự bất thường của sinh tinh và sự rối loạn phóng tinh. Bài này đề cập đến tình huống thứ hai ở một nguời mà dục...