Giãn tĩnh mạch thừng tinh

Giãn tĩnh mạch thừng tinh gây vô sinh
Giãn tĩnh mạch thừng tinh gây vô sinh Giãn tĩnh mạch thừng tinhlà gì? Giãn tĩnh mạch thừng tinh là sự giãn rộng của các tĩnh mạch trong bìu, túi da chứa tinh hoàn. Giãn tĩnh mạch thừng tinh là một nguyên nhân phổ biến của việc sản xuất tinh trùng thấp và giảm chất lượng tinh trùng, tuy nhiên một số trường hợp giãn...