Dính tử cung

Châm cứu chữa tắc vòi trứng
Dính tử cung Dính buồng tử cung là gì? Cấu tạo tử cung: Từ ngoài vào trong tử cung có 3 lớp: lớp thanh mạc, lớp cơ và lớp nội mạc. Nội mạc tử cung chia thành hai lớp, lớp đáy ở dưới và lớp chức năng ở trên. Lớp chức năng là lớp bị bong ra mỗi lần hành kinh, còn lớp đáy chịu trách nhiệm tái tạo lại lớp...