CHỬA NGOÀI TỬ CUNG – Những điều cần biết

Chửa ngoài tử cung
Chửa ngoài tử cung ĐẠI CƯƠNG Chửa ngoài tử cung có xu hướng tăng lên trong những thập niên gần đây. Người ta quan sát thấy hiện tượng này ở hầu hết mọi nước. Hiện nay người ta ưốc tính tỷ lệ chửa ngoài tử cung chiếm khoảng 1,3% số thai nghén (trước đây tỷ lệ này là 58%).        Tỷ lệ chửa ngoài tử...