Bài thuốc chữa vô sinh nam

Bài thuốc chữa vô sinh nam
Bài thuốc chữa vô sinh nam Nguyên nhân vô sinh nam đa phần do tinh ít, tinh yếu, tinh hàn, tinh nhiệt, tinh đặc, tinh ứ, dương nuy, hoạt tinh, không phóng tinh đến vô tinh. Thận khí hư nhược Thận khí vượng thịnh, chân âm sung túc, thiên quý đến, âm dương hợp nên mới có con. Nếu bẩm tố bất túc, thận khí hư nhược mệnh...