All Stories

Buồng trứng đa nang

Buồng trứng đa nang là gì? Hội chứng buồng trứng đa nang chiếm 6-10% nguyên nhân vô sinh ở phụ nữ. Thuật ngữ này được biết đến đầu tiên vào năm 1937. Buồng trứng đa nang được hiểu là sự…